ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΩΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ

Φωτό 10Χ15 χωρίς πασπαρτού
Η ίδια φωτογραφία με προσθήκη πασπαρτού